SEO Link Builder-[Philippines Jobs – Vietnamese Speaker]

Thuong Chau
SEO Link Builder
  1. Thông tin công ty/Information:

McTech là công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ tại Philippines – Hỗ trợ tất cả các dịch vụ về IT-SEO-Research.

Nay chúng tôi cần tuyển gấp vị trí SEO Link Builder – Quốc tịch: Việt Nam. Ứng viên phù hợp sẽ quản lý khía cạnh xây dựng liên kết cho các trang web của công ty và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các chiến lược SEO của công ty.

  1. Lương/Salary:
  • Thử việc: 7000RMB (~990USD) + Bonus.
  • Sau thử việc: 8500RMB (~1200USD) + Bonus.
  1. Trách nhiệm/Responsibilities:

● Phối hợp với nhóm phát triển web để tạo nội dung liên kết và yêu cầu thay đổi nội dung hoặc nội dung mới khi có cơ hội. / Coordinate with the web development team to create link-worthy content and request new content or content changes when opportunities arise.

● Có được các liên kết chất lượng cao thông qua việc tiếp cận xây dựng liên kết thực hành bao gồm email tiếp cận với các blogger, đăng bài trên diễn đàn, viết blog./ Acquire high quality links through hands-on link building outreach including reachout email to bloggers, forum posting, blogging.

● Xác định các cơ hội liên kết tiềm năng thông qua các công cụ nghiên cứu và SEO. /  Identify potential link opportunities through research and SEO tools.

● Phải sẵn sàng làm việc tại Philippines, BGC/Must be willing to work in Philippines, BGC.

  1. Trình độ chuyên môn/Qualifications:

● Kỹ năng viết và giao tiếp./Exceptional writing and interpersonal communications skills.

● Khả năng tốt về định hướng chiến lược, nghiên cứu các chiến thuật cần thiết và tạo ra một quy trình thực hiện./Strong ability to take strategic direction, research necessary tactics, and create a working process of execution.

● Khả năng tự khởi động, sắp xếp và quản lý nhiều sáng kiến ​​đồng thời./Ability to self-start, organize, and manage multiple concurrent initiatives.

● Kiến thức làm việc về các nguyên tắc tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm./Working knowledge of Search Engine Optimization principles.

● Kinh nghiệm trong Quan hệ công chúng hoặc xây dựng liên kết là một điểm cộng lớn./Experience in Public Relations or link building is a big plus.

● Cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan./At least 1 years of working experience in the related field is required.

Gửi hồ sơ/Apply to:

On-Mark Human VN Company – Công ty đại diện tuyển dụng tại Việt Nam

Web: www.vieclamquocte*net

Tel/Zalo: 0919944900

Email: hr@vieclamquocte*net

Fanpage: https://www.facebook.com/philippines24h/

Add: No.01, 22B Boulevard Street, Go Dau District, Tay Ninh City, Vietnam

Info: We’re located in the south of Vietnam – expert about online marketing plan in Cambodia and Philippines including all services: Recruiting for gaming, Training online marketing, Running Facebook Ads/Google Ads/SEO/Content/Seeding forum and Banking cards for lease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

SINGAPORE JOBS: TUYỂN DỤNG PG/PR LÀM VIỆC TẠI CLUB MỚI CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG Ở SINGAPORE

– Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế – Tuổi 18 đến 25 – Nhiệm vụ: đứng chào đón khách tại quầy tiếp tân và dẫn khách vào room. Hoặc đứng tại quầy Bar để bán rượu nên cần xinh và biết tiếng anh để giao tiếp. – Work permit […]
việc làm singapore