Jobs HOT LƯƠNG KHỦNG-Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thuong Chau

[Philippines Jobs – Vietnamese Speaker] : – Số lượng: 03 Position Title: Customer  Service Officer Mô tả công việc/Jobs Description: Trách nhiệm công việc/Jobs Responsibilities: Hỗ trợ và Cung cấp thông tin sản phẩm / dịch vụ phù hợp cho khách hàng tiềm năng. Provide appropriate product/service  information to prospective […]

Trực Tổng Đài Thái Lan/Thailand Operator- Jobs Cambodia

Thuong Chau

[Cambodia Jobs – Thailand Speaker] Vị trí/Position: Trực Tổng Đài Thái Lan/Thailand Operator – Số lượng: 10 Thông tin công ty/Company information: Công ty MP là công ty đa quốc gia nằm tại Sihanoukville, Cam-pu-chia, thành lập từ năm 2015 chuyên hỗ trợ các sản phẩm công nghệ games cho […]