Marketing Manager (Thai Speaking)

Thuong Chau

Mô tả công việc: -Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các chiến lược tiếp thị để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của công ty đã thống nhất và đánh giá. -Nghiên cứu khách hàng, thị trường, dữ liệu của đối thủ cạnh tranh, cơ hội thị […]