Jobs HOT LƯƠNG KHỦNG-Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thuong Chau

[Philippines Jobs – Vietnamese Speaker] : – Số lượng: 03 Position Title: Customer  Service Officer Mô tả công việc/Jobs Description: Trách nhiệm công việc/Jobs Responsibilities: Hỗ trợ và Cung cấp thông tin sản phẩm / dịch vụ phù hợp cho khách hàng tiềm năng. Provide appropriate product/service  information to prospective […]

[Việc làm Philippines – Tiếng Trung Quốc)

Thuong Chau

Vị trí QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Vị trí: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (PHÒNG CHẤT LƯƠNG) – 2 ứng viên Địa điểm: Philippines Lương: PHP 60,000 –  PHP 70,000 NET MYR 4,850 – MYR 5600 TWD 36,400 – MYR 42,300 USD 1,150 – USD 1,500 Thời gian […]