Việc Làm Quốc Tế

Kỹ năng vi tính:
Đánh máy nhanh - căn bản văn phòng 100%
Khả năng thích nghi môi trường:
Chăm chỉ - Hoà đồng - Học hỏi nhanh 100%
Giới tính:
Nam/Nữ 21-35 tuổi
Khả năng ngoại ngữ:
Anh/Trung/Việt/Indo 50%
Kỹ năng vi tính:
Đánh máy nhanh - căn bản văn phòng 100%
Khả năng thích nghi môi trường:
Chăm chỉ - Hoà đồng - Học hỏi nhanh 100%
Giới tính:
Nam/Nữ 18-35 tuổi 100%
Khả năng ngoại Ngữ:
Anh/Trung/Việt/Indo 50%

Việc Làm Tại Các Quốc Gia Khác

+84919944900
icons8-exercise-96 chat-active-icon